Сауатын залдар

[:ru]Применение при доении сельскохозяйственных животных доильных залов – это гарантия высокой эффективности процесса. Автоматизация получения молока позволяет достичь высокой производительности труда персонала фермы и быстро получить отдачу на вложенные инвестиции. Сегодня в нашем регионе распространены три типа доильных залов: «Елочка», «Карусель» и «Параллель». «Елочка» Желающих купить доильный зал «Елочка» в Астане – достаточное количество, и это объяснимо. Доильное зальное оборудование этого типа является самым распространенным в регионе и соседних странах. Среди его достоинств – беспрепятственное передвижение животных и оптимальное их расположение (косое, вдоль прямолинейного стойла), удобство наблюдения со стороны персонала и легкий доступ к вымени. Доение осуществляется сбоку и может быть осуществлено с использованием доильных ям или доильных платформ. Купить доильный зал «Елочка» в Астане можно со стандартным и ускоренным выходом животных из зала. Во втором случае после окончания доения все коровы одновременно покидают помещение, что значительно сокращает время всего процесса. «Карусель» Купить доильный зал «Карусель» в Астане будет целесообразно молочным хозяйствам с большим числом голов скота. Основное преимущество такого оборудования – в высокой быстроте доения: работники фермы не тратят время на переходы между животными: коровы перемещаются на вращающейся платформе, и скорость ее можно контролировать вручную, в зависимости от количества молока и других факторов. Купить доильный зал «Карусель» в Астане – это значит добиться максимальной эффективности работы, большей, чем при использовании залов другого типа. «Параллель» Купить доильный зал «Параллель» в Астане - это оптимальный выбор для ферм, на которых практикуется доение со стороны задних ног животного. Такое оборудование подходит и для доильных ям, и для доильных платформ. В конструктивном плане оно напоминает оборудование типа «Елочка», только коровы в стойле располагаются под прямым углом к его оси. Купить доильный зал «Параллель» в Астане можно с дополнительными оборудованием: системами идентификации животного, счетчиками объема надоя, анализаторами качества молока и другими узлами. Опционально ими могут быть оборудованы и доильные залы иного типа. Доильные залы от нашей компании Купить доильный зал «Елочка» в Астане предлагает ТОО «Агро Апэкс». Подобрать нужную модификацию данного оборудования вам помогут специалисты нашей компании. Мы также предлагаем купить доильный зал «Карусель» в Астане. Вам нужно купить доильный зал «Параллель» в Астане? И в этом случае вам также поможет ТОО «Агро Апэкс». [:kz]Ауылшаруашылық жануарларын сауу кезінде сауу залдарын қолдану – үрдістің жоғары нәтижелігінің кепілі. Сүтті алуды автоматтандыру ферма персоналының жоғары еңбек өнімділігіне жетуіне және салынған инвестицияға қайтарымды тез алуға мүмкіндік береді. Қазір біздің аймақта үл сауу залы орналасқан: «Елочка», «Карусель» және «Параллель». «Елочка» Астана қаласында «Елочка» сауу залын сатып алғысы келетіндердің саны жеткілікті және мұны түсіндіруге болады. Сауу зал қондырғысының бұл типі аймақта және көрші елдерде ең танымал болып табылады. Оның артықшылықтары – жануарлардың кедергісіз қозғалуы және оларды оңтайлы орналастыру (қисық, тік қораның бойымен), персоналдың тарапынан қадағалау қолайлығы және бұзаулауға жеңіл қолжетімділік. Сауу қырынан және сауу үңгірлері немесе сауу платформаларын пайдлану арқылы жүргізіледі. Астанада «Елочка» сауузалын залдан жануарларды шығару және стандартты түрде сатып алуға болады. Екінші жағдайда сауу аяқталғаннан кейін барлық сиыр бір мезетте ғимараттан шығарылады, бқл барлық үрдіс уақытын қысқартады. «Карусель» Астанада «Карусель» сауу залын сиыр саны көп сүт шаруашылықтарын сатып алу мақсатқа сай. Мұндай қондырғының негізгі артықшылығы- сауудың жоғары деңгейі: ферма жұмыскерлері жануарлар арасында жүруге уақыт жұмсамайды, оның жылдамдығын қолмен реттеуге болады. Астанада «Карусель» сауу залын басқа типті залдарды пайдаланғаннан нәтижелі болады. «Параллель» Астанада «Параллель» сауу залын жануарлардың артқы яғынан сауу тәжірибелетін фермалар үшін оңтайлы таңдау. Мұндай қондырғы сауу үңгірлері және сауу платформаларына келеді. Жасау жоспары бойынша ол «Елочка» типіне ұқсас, бірақ сиырлар мал қорада тік бұрышпен орналасады. Астанада «Параллель» сауу залын қосымша жабдықтармен сатып алуға болады: жануарларды сәйкестендіру жүйесі, сауып алынған сүт көлемінің есептегіші, сүт сапасын талдаушы және басқа желілермен. Біздің компаниядан сауу залдары Астанада «Елочка» сауу залын сатып алуды «АгроАпэкс» ЖШС ұсынады. Аталмыш қондырғының қажет үлгісін таңдауға біздің компанияның мамандары көмектеседі. Біз сондай-ақ Астанада «Карусель» сауу залын сатып алуды ұсынамыз. Сізге Астанада сауу залын сатып алу қажет пе? Бұл жағдайда да Сізге «АгроАпэкс» ЖШС көмектеседі. [:]
Барлық 3 нәтиже көрсетіледі

Ауылшаруашылық жануарларын сауу кезінде сауу залдарын қолдану – үрдістің жоғары нәтижелігінің кепілі.
Сүтті алуды автоматтандыру ферма персоналының жоғары еңбек өнімділігіне жетуіне және салынған инвестицияға қайтарымды тез алуға мүмкіндік береді. Қазір біздің аймақта үл сауу залы орналасқан: «Елочка», «Карусель» және «Параллель».

«Елочка»
Астана қаласында «Елочка» сауу залын сатып алғысы келетіндердің саны жеткілікті және мұны түсіндіруге болады. Сауу зал қондырғысының бұл типі аймақта және көрші елдерде ең танымал болып табылады. Оның артықшылықтары – жануарлардың кедергісіз қозғалуы және оларды оңтайлы орналастыру (қисық, тік қораның бойымен), персоналдың тарапынан қадағалау қолайлығы және бұзаулауға жеңіл қолжетімділік. Сауу қырынан және сауу үңгірлері немесе сауу платформаларын пайдлану арқылы жүргізіледі. Астанада «Елочка» сауузалын залдан жануарларды шығару және стандартты түрде сатып алуға болады. Екінші жағдайда сауу аяқталғаннан кейін барлық сиыр бір мезетте ғимараттан шығарылады, бқл барлық үрдіс уақытын қысқартады.

«Карусель»

Астанада «Карусель» сауу залын сиыр саны көп сүт шаруашылықтарын сатып алу мақсатқа сай. Мұндай қондырғының негізгі артықшылығы- сауудың жоғары деңгейі: ферма жұмыскерлері жануарлар арасында жүруге уақыт жұмсамайды, оның жылдамдығын қолмен реттеуге болады. Астанада «Карусель» сауу залын басқа типті залдарды пайдаланғаннан нәтижелі болады.

«Параллель»

Астанада «Параллель» сауу залын жануарлардың артқы яғынан сауу тәжірибелетін фермалар үшін оңтайлы таңдау. Мұндай қондырғы сауу үңгірлері және сауу платформаларына келеді. Жасау жоспары бойынша ол «Елочка» типіне ұқсас, бірақ сиырлар мал қорада тік бұрышпен орналасады. Астанада «Параллель» сауу залын қосымша жабдықтармен сатып алуға болады: жануарларды сәйкестендіру жүйесі, сауып алынған сүт көлемінің есептегіші, сүт сапасын талдаушы және басқа желілермен.
Біздің компаниядан сауу залдары
Астанада «Елочка» сауу залын сатып алуды «АгроАпэкс» ЖШС ұсынады. Аталмыш қондырғының қажет үлгісін таңдауға біздің компанияның мамандары көмектеседі. Біз сондай-ақ Астанада «Карусель» сауу залын сатып алуды ұсынамыз. Сізге Астанада сауу залын сатып алу қажет пе? Бұл жағдайда да Сізге «АгроАпэкс» ЖШС көмектеседі.