Астаулар

[:ru]Поилки – важный элемент любого скотоводческого хозяйства. Правильный питьевой режим напрямую связан с качеством производимых крупным рогатым скотом молока и мяса. Одними из самых распространенных сегодня поилок для коров являются шариковые их варианты. Эти современные устройства изготавливаются из высококлассного полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и другим атмосферным факторам и совершенно безвредного для животных. Подача жидкости в такую поилку производится посредством трубопровода, проложенного под полом помещения. Место для непосредственного питья защищено элементом в виде шара – при начале питья корова отодвигает его, а по окончании процесса шар возвращается в начальную позицию. Слив неиспользованной воды проводится через специальные отверстия, обычно они расположены по бокам корпуса поилки. Для обеспечения чистоты устройства и защиты от загрязнения кормом и навозом, его следует устанавливать на подставку высотой порядка 20 см. Точную высоту такой подставки следует рассчитывать так, чтобы животное для водопоя забиралось на нее исключительно передними ногами, но не могло становиться задними. Такие устройства могут быть одноместными, но более целесообразно купить шариковые поилки с подогревом на 2, 4 и 6 голов в Астане. Подогрев питьевой воды. Особая конструкция устройства и наличие в нем клапана-поплавка позволяет температуре жидкости внутри поилки опускаться ниже +5…6°С даже в самый холодный месяц года. Для еще большей эффективности предусмотрен местный подогрев оборудования. В систему подогрева воды входит терморегулятор с автоматической индикацией температуры, которая поддерживается на «комнатном» уровне, потому замерзание воды в устройстве исключено. Использование такого оборудования возможно даже при температуре окружающего воздуха до -40 градусов по шкале Цельсия. Купить шариковые поилки с подогревом в Астане будет целесообразным для использования в северных регионах нашей страны. Поилки от нашей компании. Купить шариковые поилки с подогревом на 2, 4 и 6 голов в Астане предлагает ТОО «Агро Апэкс». При затруднениях с выбором нужной модификации подобного оборудования вы можете обратиться за детальной профессиональной консультацией к специалистам нашей компании. Мы также предлагаем купить шариковые поилки с подогревом в Астане на другое количество обслуживаемого скота. [:kz]Астау – кез келген мал шаруашылығының маңызды элементі. Дұрыс суару режимі ірі қара малдан өндірілетін сүттің және еттің сапасымен тікелей байланысты. Бүгін күні ең кең таралған сиырларға арналған астаулардың бірі олардың түйіршіктері болып табылады. Қазіргі заманғы осы құрылғылар жоғары сыныпты полимерден дайындалған, ультрафиолетті сәуле шығаруларға және өзге де атмосфералық факторларға тұрақты және малдар үшін ешқандай қауіпсіз. Осындай астауға сұйықтықты беру жайдың еденінің астына салынған құбыр өткізу тәсілі арқылы өндіріледі. Тікелей суаруға арналған орын шар түріндегі элементпен қорғалған – суарудың алдында сиыр оны жылжытады, ал үрдіс аяқталғанн кейін шар бастапқы қалпына келеді. Пайдаланылмаған суды ағызу арнайы тесіктер арқылы жүреді, олар астау корпусының бүйірлері бойынша орналасқан. Құрылғының тазалығын және азықпен және көңмен бүлінуінен қорғауды қамтамасыз ету үшін оны биіктігі 20 см тіреуішке орналастыру қажет. Осындай тіреуіштің нақты биіктігін малдар су ішу үшін оған тек алдыңғы аяқтарымен шығу үшін, бірақ артқы аяқтарымен шықпауы үшін есептелген. Мұндай құрылғылар бір орынды болуы мүмкін, алайда 2,4 және 6 мал басына арналған жылытатыны бар шарикті астауларды Астанада сатып алу мақсатқа сәйкесті. Ішетін суды жылыту. Құрылғының ерекше конструкциясы және ондағы қақпақ-қалтқы астаудың ішіндегі сұйықтықтың температурасын жылдың ең салқын айында да +5…6°С төмен түспеуге мүмкіндік береді. Суды жылыту жүйесіне «комнаталық» деңгейде ұстап тұратын, температураны автоматтық индикациялаумен термореттеуші кіреді, сондықтан құрылғыда судың қатып қалуы болмайды. Мұндай жабдықты пайдалану қоршаған ортаның ауасы Цельсий шкаласы бойынша 40 градусқа дейін температура кезінде де мүмкін. Астанада жылытатыны бар шариктік астауларды сатып алу біздің еліміздің солтүстік аймақтарында қолдану үшін мақсақта сәйкесті болады. Біздің компанияның астаулары. Астанада 2,4 және 6 мал басына жылытатыны бар шариктік сатауларды сатып алуды «Агро Апэкс» ЖШС ұсынады. Осындай жабдықтың қажетті модификациясын таңдау кезіндегі қиындықтар туындаса сіз біздің компанияның мамандарына кәсіби бөлшекті кеңес алуға жүгіне аласыз. Біз, сондай-ақ ұсталатын мал басының басқа санына арналған шариктік астауларды Астанада сатып алуды ұсынамыз. [:]
Барлық 4 нәтиже көрсетіледі

Астау – кез келген мал шаруашылығының маңызды элементі.
Дұрыс суару режимі ірі қара малдан өндірілетін сүттің және еттің сапасымен тікелей байланысты. Бүгін күні ең кең таралған сиырларға арналған астаулардың бірі олардың түйіршіктері болып табылады.
Қазіргі заманғы осы құрылғылар жоғары сыныпты полимерден дайындалған, ультрафиолетті сәуле шығаруларға және өзге де атмосфералық факторларға тұрақты және малдар үшін ешқандай қауіпсіз. Осындай астауға сұйықтықты беру жайдың еденінің астына салынған құбыр өткізу тәсілі арқылы өндіріледі.
Тікелей суаруға арналған орын шар түріндегі элементпен қорғалған – суарудың алдында сиыр оны жылжытады, ал үрдіс аяқталғанн кейін шар бастапқы қалпына келеді. Пайдаланылмаған суды ағызу арнайы тесіктер арқылы жүреді, олар астау корпусының бүйірлері бойынша орналасқан.
Құрылғының тазалығын және азықпен және көңмен бүлінуінен қорғауды қамтамасыз ету үшін оны биіктігі 20 см тіреуішке орналастыру қажет. Осындай тіреуіштің нақты биіктігін малдар су ішу үшін оған тек алдыңғы аяқтарымен шығу үшін, бірақ артқы аяқтарымен шықпауы үшін есептелген. Мұндай құрылғылар бір орынды болуы мүмкін, алайда 2,4 және 6 мал басына арналған жылытатыны бар шарикті астауларды Астанада сатып алу мақсатқа сәйкесті.
Ішетін суды жылыту.
Құрылғының ерекше конструкциясы және ондағы қақпақ-қалтқы астаудың ішіндегі сұйықтықтың температурасын жылдың ең салқын айында да +5…6°С төмен түспеуге мүмкіндік береді. Суды жылыту жүйесіне «комнаталық» деңгейде ұстап тұратын, температураны автоматтық индикациялаумен термореттеуші кіреді, сондықтан құрылғыда судың қатып қалуы болмайды. Мұндай жабдықты пайдалану қоршаған ортаның ауасы Цельсий шкаласы бойынша 40 градусқа дейін температура кезінде де мүмкін.
Астанада жылытатыны бар шариктік астауларды сатып алу біздің еліміздің солтүстік аймақтарында қолдану үшін мақсақта сәйкесті болады.
Біздің компанияның астаулары.
Астанада 2,4 және 6 мал басына жылытатыны бар шариктік сатауларды сатып алуды «Агро Апэкс» ЖШС ұсынады.
Осындай жабдықтың қажетті модификациясын таңдау кезіндегі қиындықтар туындаса сіз біздің компанияның мамандарына кәсіби бөлшекті кеңес алуға жүгіне аласыз. Біз, сондай-ақ ұсталатын мал басының басқа санына арналған шариктік астауларды Астанада сатып алуды ұсынамыз.