8 МАЛ БАСЫНА ЖАЗҒЫ САУУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚ

8 МАЛ БАСЫНА ЖАЗҒЫ САУУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚ

8 мал басына жазғы саууға арналған жабдық

Бағасын анықтау
Белгілері Атауы Бір өнімнің сипаттамасы Бір өнімнің бағасы (теңге) ҚҚСпен Саны (саны) Жабдық жинағының құны (теңге) ҚҚСпен
2 3 4 5 6 7
УСС 40.000 Универсалды сауу станциясы УСС-ЗБ (8 станок)) - параллельді өтетін станоктар-8 дана;
- тот баспайтын болаттан әрбір сауыншының жұмыс орнынан сүтсымы
45 мм;
-әрбір сауыншының жұмыс орнынан сүт есептегіштері;
- сауу аппараттары жеткізуге қосылған
- сүтсымдарын және сауу аппаратураларын жуудың механикаландырылған жүйесі;
- вакуумдық режимді тұрақтандыру жүйесі;
Майлы вакуумдық сорғыштар
- сүтті тасымалдау жүйесі
(сүтқабылдағыш, сүт сорғыш, фильтр);
- мырышталған құбырдан вакуумсымы ДУ32, Ду40;
2 946 800 1 2 946 800
Көлік және Монтаждау 400 000
Жеткізумен ҚОРЫТЫНДЫ 3 346 800

Бағалар 12% ҚҚСпен көрсетілген

Мал шаруашылығы

Сүт

Жануарларды ұстау

Байлау