Параллель

Параллель

Параллель мал қоралар сиырдың артқы аяғы арасынан бұзаулауға жеңіл қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Бұл сиырды тез орналастырып және саууды, сондай-ақ сауу операторының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Бағасын анықтау

«Паралелль» типті сауу залы мынадай сипаттамаға ие:

 • сауу үрдісінің жеке кезеңдері үшін түрлі деңгейлер;
 • сиырды сәйкестендіру жүйесі, сүт есептегіші және AfiLab сүт сапасын талдаушы;
 • жоғары өткізу қабілеттілігі;
 • баптаудың үлкен мүмкіндігі (өлшемі, келешекте кеңею мүмкіндігі);
 • 90º бұрышында қыр қырына мал қораларды паралелль орналастырумен сауу қондырғысы. Мұндай құрылыс сиырдың артқы аяғынан сауу үшін дайындалған. Ол сауу үңгірлеріне, сауу платформалары үшін келеді, үлкен сыйымдылықтағы өндірістік сауу залдарында қолданылады.

90º бұрышындағы мал қораларымен паралелль типті сауу залының құрылысының артықшылықтары

 • даттанбайтын немесе қалайымен қапталған болаттан мықты құрылыс.
 • мал қоралары арасындағы ара қашықтық 70 см.
 • әр 4- мал қора арасында орнатылатын есікті даттанбайтын болаттан қосымша қорғаныс шкафтар және электрондық компоненттер үшін өткізгіштер.
 • жұмсақ жапсырмамен қалайымен қапталған/даттанбайтын кіріс/шығыс қақпалар;
 • ашпалы қақпалар және мал қоралары үшін даттанбайтын болаттан салғы және негіздемелер.
 • орналастыру қақпалары (басқа жануарларға кедергі жасамастан орындар бойынша сиырларды орналастыруға мүмкіндік береді)
 • бекітілген қақпалар (жануарларды сауу үрдісі кезінде ұстап тұрады)
 • қалайымен қапталған кеуде тірегі
 • әр 4-5 мал қораға кеуде тірегінің екі жақты піспегі
 • даттанбайтын болаттан көше науасы (кезек жинаушы)
 • даттанбайтын болаттан ашпалы кіріс қақпалары
 • қақпаларды басқарудың электрлі тетігі
 • 2 даттанбайтын болаттан қосымша баспалдақтар
 •  даттанбайтын болаттан 1 баспалдақ
Доильный зал "параллель"
№ п/п Жабдықтың атауы Опция: Сепарациялық қақпалар
1 Сауу залы (600 басқа 2*14) +
2 Сауу залы (800 басқа 2*18) +
3 Сауу залы (1000 басқа 2*20) +
4 Сауу залы (1200 басқа 2*24) +
Жануарларды ұстау

Бос жіберу

Мал шаруашылығы

Сүт